OBOR NEJVYŠŠÍHO DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ

Jedná se o číselný kód vytvořený aplikací "Výběr oboru vzdělání", který se zadává ve statistice ISPV do položky OBORVZ.

PLNÝ KÓD

Týká se zaměstnanců s nejvyšším dosaženým vzděláním:

Zadává se:

  1. Rok ukončení studia
  2. Typ školy (Střední škola bez maturity/s maturitou, Vyšší odborná škola, Konzervatoř, VŠ magisterský/bakalářský/doktorský studijní program)
  3. Město / Obec (místo studia)
  4. Název školy
  5. Vystudovaný obor

ZJEDNODUŠENÝ KÓD

Týká se zaměstnanců s nejvyšším dosaženým vzděláním:

Zadává se:

  1. Rok ukončení studia
  2. Typ školy (Střední škola bez maturity/s maturitou, Vyšší odborná škola, Konzervatoř, VŠ magisterský/bakalářský/doktorský studijní program)
  3. Vystudovaný obor

Položka OBORVZD se nevyplňuje (zůstane prázdná) u zaměstnanců se základním vzděláním či bez vzdělání (dle číselníku KKOV obory A až C).

Další informace získáte na www.ispv.cz v sekci Pro respondenty šetření v části Často kladené otázky, v Příručce pro přípravu vstupních dat v části 9.2., nebo kontaktujte pracovníky zpracovatele statistického šetření ISPV dle Metodického pokynu.